Rothenberger Industrial Bleifreies Stangenlötzinn Rolot 611

Fragen zum Produkt

Rothenberger Industrial - Bleifreies Stangenlötzinn Sn91Zn9 65g Rolot 611

Lieferumfang:
1x Bleifreies Stangenlötzinn Sn91Zn9 65g Rolot 611 von Rothenberger Industrial